Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego w okresie od 01-05-2014r. do 30-06-2015r. realizowało projekt pt. Moja mama idzie do pracy.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Czytaj więcej: Moja mama idzie do pracy

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Wieliszew w okresie od 01-06-2013r. do 30-06-2015r. realizowało projekt pt. Franek i Jola chodzą do przedszkola.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Franek i Jola chodzą do przedszkola

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Strachówka w okresie od 01-04-2014r. do 31-03-2015r. realizowało projekt pt. Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na zlecenie Gminy Jadów na terenie gminy realizowało w okresie od 01-09-2013r. do 31-08-2014r. projekt pt. Więcej wiem – więcej mogę.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Więcej wiem - więcej mogę

Podkategorie