Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki realizowało w okresie od 01-05-2012r. do 31-10-2012r. projekt pt. Najlepszy czas na działanie jest teraz.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Czytaj więcej: Najlepszy czas na działanie jest teraz

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki realizowało w okresie od 01-05-2012r. do 30-09-2012r. projekt pt. Florystyka – nowy pomysł na siebie.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Czytaj więcej: Florystyka - nowy pomysł na siebie


 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-05-2012r. do 30-09-2012r. projekt pt. Bukiet umiejętności dla Ciebie.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Czytaj więcej: Bukiet umiejętności dla Ciebie

   

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Dobre i Gminą Liw realizowało w okresie od 01-01-2012r. do 28-02-2012r. projekt pt. Efektywne zarządzanie – kompetentny urząd.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Czytaj więcej: Efektywne zarządzanie – kompetentny urząd

Podkategorie