Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-04-2010r. do 31-07-2013r. projekt pt. Jacek i Ola idą do przedszkola.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Jacek i Ola idą do przedszkola

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-04-2012r. do 30-09-2012r. projekt pt. Krok ku nowym technologiom.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany był do 48 osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), z maksymalnie średnim wykształceniem, długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują Gminę Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie i były zainteresowane zdobyciem umiejętności  potrzebnych do zaistnienia na rynku pracy, a także rozwijania aktywności społecznej.

 

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z 48 godzinnych zajęć z zakresu poruszania się po sieci, czynności związanych z e-bankowością , e-urzędami i zakupami przez Internet.

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-01-2011r. do 31-08-2012r. projekt pt. Trzymaj stery swojej kariery

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

Czytaj więcej: Trzymaj stery swojej kariery 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z Gminą Dobre realizowało w okresie od 01-05-2012r. do 31-10-2012r. projekt pt. Zacznij od szkolenia.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Czytaj więcej: Zacznij od szkolenia

Podkategorie