Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Polskim Związkiem Jeździeckim realizowało w okresie od 01-03-2010r. do 31-12-2010r. projekt pt. Temida w siodle.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Czytaj więcej: Temida w siodle

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Powiatem Piskim na terenie powiatu realizowało w okresie od 01-01-2009r. do 31-01-2010r. projekt pt. Pewnym krokiem w dorosłe życie.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Czytaj więcej: Pewnym krokiem w dorosłe życie

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerem Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-01-2010r. do 31-05-2010r. projekt pt. Kierunek kwalifikacje.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt skierowany był do 10 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w Gminie Zabrodzie, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Efektem projektu było zdobycie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi.

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Stowarzyszeniem Aktywnie Wspierających Rozwój Okuniewa realizowało na terenie gminy Wiązowna w okresie od 01-06-2009r. do 30-11-2009r. projekt pt. Inicjatywy i eukacja - nowe kierunki działań.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej: Inicjatywy i edukacja - nowe kierunki działań

Podkategorie