Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

W postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.pl w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrana została oferta złożona przez firmę KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37 z Poznania.

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.plw ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 22-06-2018r.

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 07/POIŚ/2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU - 06/POIS/2018 z dnia 08.05.2018

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług związanych z dystrybucją 40 nagród dla laureatów konkursu  „Test wiedzy z ochrony przyrody” realizowaną w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta złożona przez Panią z Kobyłki. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU - 05/POIS/2018

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem platformą konkursową w ramach konkursu on-line pn. „Test wiedzy z ochrony przyrody” realizowanym w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  została wybrana oferta złożona przez Euro Rach Michał Buczek z Kobyłki 05-230 ul. Ręczajska 11E.