Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU - 09/POIS/2018 z dnia 01.10.2018

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług związanych z dystrybucją 400 broszur merytorycznych pn. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody” do wybranych gmin i powiatów, których przedstawiciele nie brali udziału w realizowanych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta złożona przez Panią z Kobyłki.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 09/POIS/2018

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dystrybucji 400 broszur merytorycznych pn. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody” do wybranych gmin i powiatów, których przedstawiciele nie brali udziału w realizowanych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 08-10-2018

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 09/POIS/2018

 

W postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia 20 eksperckich konsultacji dla jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w szkoleniach pn. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” realizowanych  w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wybrana została oferta złożona przez firmę ECOROCKUS COMPANY Iwona Herbuś z Częstochowy ul. Wały Dwernickiego 117/121. 

 

 

W postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.pl w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrana została oferta złożona przez firmę KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37 z Poznania.