Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi organizacyjnej 105 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin skladania ofert upływa 02-11-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 08/POIS/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

W postępowaniu dotyczącym usług związanych zapewnieniem noclegów dla trenerów, obsługi i koordynatorów podczas szkoleń centralnych i regionalnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez firmę EFEKT – Barbara Domańska z Węgrowa.

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zapewnienia noclegów dla trenerów, obsługi i koordynatorów podczas szkoleń centralnych i regionalnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 

Termin składania ofert upływa 09-10-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 07/POIS/2017

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi rekrutacyjnej 105 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 09-10-17r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 05/01/POIS/2017