Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw partner Miasta Radzyń Podlaski zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania infrastruktury sieciowo-usługowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin skladania ofert upływa 30-04-2018r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02-2/KSI/2018

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, postępowanie nr 06/POIS/2017.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 03/POIŚ/2017

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi organizacyjnej 105 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin skladania ofert upływa 02-11-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 08/POIS/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

W postępowaniu dotyczącym usług związanych zapewnieniem noclegów dla trenerów, obsługi i koordynatorów podczas szkoleń centralnych i regionalnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez firmę EFEKT – Barbara Domańska z Węgrowa.