Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu do pracowni ICT w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ofertę złożyć należy do dnia 06-09-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 1/KSI/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

W postępowaniu dotyczącym usług związanych z opracowaniem projektu graficznego okładki broszury, składem DTP i drukiem 2500 sztuk broszury szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, została wybrana oferta złożona przez firmę APLA PRESS Piotr Pierzchała, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.

 

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym usług związanych z opracowaniem projektu graficznego okładki broszury, składem DTP i drukiem 2500 sztuk broszury szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Termin składania ofert upływa 09-08-2017r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 05/POIS/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

 

W postępowaniu dotyczącym opracowania graficznego i druku i materiałów informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez firmę APLA PRESS Piotr Pierzchała ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.