Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zapewnienia noclegów dla trenerów, obsługi i koordynatorów podczas szkoleń centralnych i regionalnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 

Termin składania ofert upływa 09-10-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 07/POIS/2017

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi rekrutacyjnej 105 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 09-10-17r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 05/01/POIS/2017

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu do pracowni ICT w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ofertę złożyć należy do dnia 06-09-2017r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 1/KSI/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

W postępowaniu dotyczącym usług związanych z opracowaniem projektu graficznego okładki broszury, składem DTP i drukiem 2500 sztuk broszury szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, została wybrana oferta złożona przez firmę APLA PRESS Piotr Pierzchała, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.