Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług wynajmu sali i cateringu na potrzeby szkoleń „Bioróżnorodność szansą dla regionu” realizowanych w ramach projektu„Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę złożyć należy do dnia 23-03-2016r.  do godz. 10.00.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/PSORB/2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług hotelarskich dla realizatorów projektu (tj. trenerów szkoleń, osób obsługujących szkolenia i koordynatorów projektu) „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę złożyć należy do dnia 22-03-2016r.  do godz. 10.00.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 01/PSORB/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dot: Zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”. Postępowanie nr 04/Fi/POKL/9.1.1.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 04/FiJ/POKL/9.1.1 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu "Franek i Jola chodzą do przedszkola".

Termin składania ofert upływa 03-03-2015r. o godzinie 12:00.

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr 04/FiJ/POKL/9.1.1