Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

W postępowaniu nr 02/POIŚ/2017 dotyczącym budowy portalu internetowego wraz z platformą quizową, utrzymania domeny portalu oraz nagrania i montażu wykładów audiowizualnych w ramach projektu „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności została wybrana oferta złożona przez KOMPUTERY Mariusz Kosowski, Gójszcz 51, 05 – 320 Mrozy.

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym administracji i zarządzania portalem internetowym w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Termin składania ofert upływa 08-06-2017r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 03/POIS/2017

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym budowy portalu internetowego wraz z platformą quizową, utrzymania domeny portalu oraz nagrania i montażu wykładów audiowizualnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Termin składania ofert upływa 29-05-2017r.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/POIŚ/2017

 

W postępowaniu nr 01/POIŚ/2017 dotyczącym przygotowania broszury szkoleniowej dla uczestników i uczestniczek projektu „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” (nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności została wybrana oferta złożona przez Panią Bożenę Herbuś i Iwonę Herbuś z Częstochowy.