Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług wynajmu sal na potrzeby realizacji szkoleń centralnych i regionalnych realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2017

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Dokumenty pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 09-POIŚ-2017.pdf

ZAŁ. NR_1_DO_09-POIS.docx

ZAŁ. NR_2_DO_09-POIS.docx