Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postępowanie nr 02/KSI/2016.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 02/KSI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym świadczenia usług hotelarskich i cateringowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 01/KSI/2016.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 01/KSI/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 02/GZSM/2016.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 02/GZSM/2016

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług wynajmu sali i cateringu na potrzeby szkoleń „Bioróżnorodność szansą dla regionu” realizowanych w ramach projektu„Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę złożyć należy do dnia 23-03-2016r.  do godz. 10.00.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 02/PSORB/2016