Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług hotelarskich dla realizatorów projektu (tj. trenerów szkoleń, osób obsługujących szkolenia i koordynatorów projektu) „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ofertę złożyć należy do dnia 22-03-2016r.  do godz. 10.00.

 

W załączeniu dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 01-PSORB-2016.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01-PSORB-2016.pdf

Załącznik nr 2 do zapytania nr 01-PSORB-2016.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania nr 01-PSORB-2016.pdf

Załącznik nr 4 do zapytania nr 01-PSORB-2016.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01-PSORB-2016.docx

Załącznik nr 2 do zapytania nr 01-PSORB-2016.docx

Załacznik nr 3 do zapytania nr 01-PSORB-2016.docx