Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczącym przygotowania i dostawy pakietów wyżywienia (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do żłobka „Jak u Mamy” utworzonego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy”.

Postępowanie nr 06/MM/1.5.

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego przygotowania i dostawy pakietów wyżywienia (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do żłobka „Jak u Mamy” utworzonego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” została wybrana oferta firmy: 

KREATORZY SMAKU s.c.

Ul. Czerwonych Beretów 7, Warszawa 00-910

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty do postępowania nr 06/MM/1.5.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dot: Zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”. Postępowanie nr 03/Fi/POKL/9.1.1.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 03/FiJ/POKL/9.1.1 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu "Franek i Jola chodzą do przedszkola".

Termin składania ofert upływa 12-12-2014r. do godziny 12:00.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr 03/FiJ/POKL/9.1.1

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 08/WKS2/9.1.2 dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu".

Termin składania ofert upływa 11-12-2014r. o godzinie 12.00

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 08/WKS2/9.1.2