Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży i dostawy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych i budowlanych niezbędnych do wykonania adaptacji pomieszczenia z przeznaczeniem na żłobek „Jak u Mamy”, uruchomiony w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Termin składania ofert upływa 11-08-2014r. o godzinie 13:00. Poniżej dokumenty do pobrania.

Zapytanie o cenę nr 03/MM/1.5.pdf

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania kompleksowej adaptacji obejmującej przystosowanie 128m2 powierzchni do pełnienia funkcji żłobka dla dzieci w wieku 1-3lata na potrzeby projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Termin składania ofert upływa 14-08-2014r. o godzinie 10:00. Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 02/MM/1.5

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 04/WKS2/9.1.2 dotyczącego organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu"

Termin składania ofert upływa 25-07-2014r. o godzinie 14.00

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 04/WKS2/9.1.2 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 05/WKS/9.1.2 dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu".

Termin składania ofert upływa 13-05-2014r. o godzinie 12.00

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 05/WKS/9.1.2