Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Dotycząca dostawy zabawek, pomocy dydaktycznych oraz pomocy z zakresu motoryki do żłobka uruchomionego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 05/MM/1.5

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 

Dotycząca dostawy wyposażenia do żłobka uruchomionego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 04/MM/1.5 dotyczącego dostawy wyposażenia do żłobka uruchomionego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” została wybrana niżej wymieniona oferta.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr 04/MM/1.5

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy zabawek, pomocy dydaktycznych oraz pomocy z zakresu motoryki do żłobka uruchomionego w ramach projektu do żłobka uruchomionego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Termin składania ofert upływa 18-09-2014r. o godzinie 10:00. Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 05/MM/1.5

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy wyposażenia do żłobka uruchomionego w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Termin składania ofert upływa 17-09-2014r. o godzinie 10:00. Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 04/MM/1.5