Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 04/WKS2/9.1.2 dotyczącego organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu"

Termin składania ofert upływa 25-07-2014r. o godzinie 14.00

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 04/WKS2/9.1.2 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 05/WKS/9.1.2 dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu".

Termin składania ofert upływa 13-05-2014r. o godzinie 12.00

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 05/WKS/9.1.2


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dot: Zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”. Postępowanie nr 02/FiJ/POKL/9.1.1.

 

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania 02/FiJ/POKL/9.1.1

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola”.

Termin składania ofert upływa 06-03-2014r.

 

Czytaj więcej: Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr 02/FiJ/POKL/9.1.1