Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa lubuskiego realizowało w okresie od 01-02-2009r. do 31-08-2010r. projekt pt. Własna firma – nowa szansa.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Czytaj więcej: Własna firma – nowa szansa

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa lubuskiego realizowało w okresie od 01-02-2009r. do 31-08-2010r. projekt pt. Rozwój zawodowy poprzez samozatrudnienie.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Czytaj więcej: Rozwój zawodowy poprzez samozatrudnienie

Podkategorie