Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

   

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Pomiechówek i Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r. projekt pt. Kompetentne kadry – skuteczny samorząd.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Czytaj więcej: Kompetentne kadry – skuteczny samorząd 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Urzędem Miasta Augustów realizowało w okresie od 01-11-2011r. do 31-12-2012r. projekt pt. Skuteczny i efektywny Urząd Miasta Augustów.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Czytaj więcej: Skuteczny i efektywny Urząd Miasta Augustów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie na terenie gminy realizowało w okresie od 01-04-2011r. do 30-09-2011r. projekt pt. Cała naprzód !.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej: Cała naprzód !

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało na terenie gminy w okresie od 01-04-2011r. do 30-09-2011r. projekt pt. Plik umiejętności.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej: Plik umiejętności

Podkategorie