Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim wraz z Miastem Radzyń Podlaski realizowało w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r. projekt pt. Akademia Kompetencji Kluczowych.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało na terenie gminy w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2013r. projekt pt. Jestem sobie przedszkolaczek.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Jestem sobie przedszkolaczek

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na zlecenie Gminy Zabrodzie zarządzało w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2013r. projektem pt. Hola, hola do przedszkola.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Hola, hola do przedszkola

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na zlecenie Gminy Jadów zarządzało na terenie gminy w okresie od 01-08-2012r. do 31-07-2013r. projektem pt. Przedszkolne zuchy.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Przedszkolne zuchy

Podkategorie