Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa śląskiego wraz z Polskim Związkiem Jeździeckim realizowało w okresie od 01-05-2009r. do 31-05-2010r. projekt pt. Rusz z kopyta zostań instruktorem sportu.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Czytaj więcej: Rusz z kopyta zostań instruktorem sportu

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa lubelskiego realizowało w okresie od 01-05-2009r. do 30-04-2010r. projekt pt. Inwestuj w siebie.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Czytaj więcej: Inwestuj w siebie

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-09-2009r. do 28-02-2010r. projekt pt. Krok ku Europie.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany był do 24 osób dorosłych o różnym stopniu wykształcenia zawodowego i kwalifikacji, które były mieszkańcami Gminy Zabrodzie (powiat wyszkowski, województwo mazowieckie), które były zainteresowane nabyciem umiejętności przyczyniających się do zwiększenia ich mobilności i aktywności społecznej.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z 120 godzinnej nauki języka angielskiego.

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-10-2009r. do 28-02-2010r. projekt pt. @ możliwości.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany był do 30 osób dorosłych po 40r. życia, o różnym stopniu wykształcenia zawodowego i kwalifikacji, które były mieszkańcami Gminy Zabrodzie (powiat wyszkowski, województwo mazowieckie), które były zainteresowane nabyciem umiejętności przyczyniających się do zwiększenia ich mobilności i aktywności społecznej.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z 40 godzinnego kursu z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Podkategorie