Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie na terenie gminy realizowało w okresie od 01-04-2011r. do 30-09-2011r. projekt pt. JA też jestem w sieci.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej: JA też jestem w sieci

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie na terenie gminy realizowało w okresie od 01-04-2011r. do 30-09-2011r. projekt pt. Mam talent.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czytaj więcej: Mam talent

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Gminą Somianka realizowało w okresie od 01-03-2011r. do 31-08-2011r. projekt pt. Integracja społeczności Gminy Somianka.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany był do 15 osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym  z maksymalnie średnim wykształceniem, długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują tereny powiatu wyszkowskiego w województwie mazowieckim i były zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z 140 godzinnych zajęć z zakresu manicure – pedicure.

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Powiatem Piskim na terenie powiatu realizowało w okresie od 01-02-2010r. do 28-02-2011r. projekt pt. Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Czytaj więcej: Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość

Podkategorie