Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego realizowało w okresie od 01-01-2011r. do 31-03-2012r. projekt pt. Chcę, mogę, potrzebuję.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Czytaj więcej: Chcę, mogę, potrzebuję

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw na terenie województwa mazowieckiego wraz z partnerem Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-07-2009r. do 30-09-2010r. projekt pt. Wiedza najlepszą inwestycją.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Czytaj więcej: Wiedza najlepszą inwestycją

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-08-2009r. do 31-08-2010r. projekt pt. Edukacja od dziecka.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Czytaj więcej: Edukacja od dziecka

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Tłuszcz realizowało na terenie gminy w okresie od 01-08-2009r. do 30-06-2010r. projekt pt. Nasze szkoły, szkołami równych szans.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Czytaj więcej: Nasze szkoły, szkołami równych szans

Podkategorie