Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie realizowało w okresie od 01-07-2013r. do 30-06-2014r. projekt pt. Wiedza zbuduje Twój sukces.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

Projekt skierowany był do 160 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach o profilu ogólnym tj: podstawowych, gimnazjach i liceach znajdujących się na terenach wiejskich w powiatach: pułtuskim, wołomińskim i wyszkowskim.

 

W ramach projektu zrealizowano kursy:

  • metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania
  • projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych –multimedia w dydaktyce
  • wykorzystanie ICT w procesie nauczania