Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz Fundacją Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenie całego kraju w okresie od 01-01-2013r. do 31-04-2014r., realizowało projekt pt.: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Celem projektu była promocja zmian kulturowych, w tym modelu partnerskiego, jako rozwiązania umożliwiającego łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn na terenie kraju, promocja dobrych praktyk w obszarze równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wzrost wiedzy z zakresu stosowania narzędzi umożliwiających zachowanie równego dostępu do zatrudnienia wśród urzędników i pracodawców.

 

Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

 

W ramach projektu powstał m.in. 13-odcinkowy serial dokumentalny „Tacy Sami”, opowiadający o aktywizacji zawodowej kobiet emitowany w TVP, portal i strona na FB, gdzie można było znaleźć informację z zakresu wyrównywania szans na rynku pracy, zmianach prawnych, instytucjonalnych, społecznych i ekonomicznych dotyczących poruszanego przez nas tematu.

 

Ostatnią częścią projektu były spotkania informacyjno – promocyjne z urzędnikami i pracodawcami, jakie odbywały się na terenie całego kraju. Poruszano na nich m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy czy urlopami rodzicielskimi.