Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL w okresie od 01.10.2005r. do 31.03.2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie, w którym Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw było Partnerem.

Beneficjenci otrzymali szerokie wsparcie, m.in. porady doradcy zawodowego, pośrednika, psychologa oraz prawnika. W projekcie dla uczestników przewidziane były szkolenia z obsługi komputera, aktywnych metod poszukiwania pracy, ABC

Przedsiębiorczości oraz wybrane szkolenie zawodowe )m.in. profesjonalny sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej, magazynier z obsługa wózków widłowych, mała gastronomia, księgowość, spawanie gazową i metodą MAG w osłonie CO2). Zagwarantowano również staże, przygotowanie zawodowe oraz prace interwencyjne.