Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Projekt realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL w okresie od 01.10.2006r. do 31.03.2008r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie oraz partnera Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.

Projekt skierowany był do 840 osób długotrwale bezrobotnych. Przewidziane były szkolenia m.in. z komputerowego wspomagania firmy, magazynier z obsługą wózków widłowych, fryzjerstwo, obsługa finansowo-kadrowa małych i średnich firm, obsługa hotelowa z językiem obcym, obsługa stacji paliw, opiekunka społeczna z językiem obcym, pracownik biurowy, samodzielny księgowy, spawanie, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, prawo jazdy kat. C i kat. E. Każde szkolenie posiadało dodatkowo moduł psychoedukacyjny.