Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

"Kobiety aktywne na rynku pracy” – projekt realizowany w ramach działania 1.6 SPO RZL w okresie od 03.10.2005r, do 31.07.2007r. we współpracy z Partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie.

Dla 150 Beneficjentek przewidziane było szerokie wsparcie. Panie mogły skorzystać z porad doradcy zawodowego, pośrednika, psychologa i prawnika.

Wybrana pięćdziesiątka przeszła dodatkowo cykl szkoleń aktywizujących: obsługa komputera, aktywne metody poszukiwania pracy, ABC przedsiębiorczości oraz wybrane szkolenie zawodowe.

Po odbyciu szkoleń panie kierowane były do odbycia staży, przygotowanie zawodowego lub prac interwencyjnych. Panie, które wykazały się największą inicjatywą otrzymały dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i z sukcesem zakończyły pierwszy rok działalności.