Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Projekt realizowany był w ramach działania 1.6 SPO RZL w okresie od 01.10.2006r do 31.03.2008r. przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, w którym KSI było partnerem.

Projekt przewiduje szerokie wsparcie dla Beneficjentek projektu, m.in. psychoedukację, doradztwo psychologiczne, szkolenia z obsługi komputera, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wybrane szkolenie zawodowe i staże. Beneficjentki z najlepszymi pomysłami otrzymały dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.