Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Program dla pracowników instytucji rynku pracy” - projekt w ramach działania 1.1 SPO RZL realizowany w okresie od 01.08.2005r. do 31.03.2007r. we współpracy z Partnerem Centrum Edukacji EDUS.

W ramach projektu 150 osób z terenu województwa lubelskiego wzięło udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, zamówień publicznych, zarządzania projektami oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje dla pośredników pracy i doradców zawodowych.