Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Projekt realizowany w ramach działania 1.1 SPO RZL w okresie od 01.08.2006r. do 30.09.2007r przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, w którym Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw było partnerem.

Projekt przewidywał szkolenia z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, przygotowania i stosowania księgi jakości, zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS, zamówień publicznych, technologii informatycznych ICT oraz szkolenia językowe.