Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Jeśli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji obejrzenia Jasełek organizowanych w Zespole Szkół w Strachówce, to zachęcamy!

My widzieliśmy i bardzo nam się podobało - gratulacje dla opiekunów i wykonawców za postępy jakie zostały poczynione!

Nagranie dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=5zmirIRKv5I&x-yt-cl=85027636&x-yt-ts=1422503916#t=22

Przedstawienie zrealizowano w ramach zajęć ze świadomości i ekspresji kulturalnej – projekt „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”

 

Projekt „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2).

Okres realizacji projektu: 04.14-03.15

Obszar realizacji projektu: Gmina Strachówka (woj. mazowieckie)

Realizatorzy: Gmina Strachówka w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw