Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych za Strachówki. Ostatni okres to nie tylko przymiarka do wystawiania ocen w szkole, ale również masa zajęć dodatkowych stacjonarnych i wyjazdowych realizowanych w ramach projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”.

Było ciężko, ale dali radę!

 

Zapytani o życzenia świąteczne związane ze szkołą odpowiadali, że jak najwięcej zajęć takich jak w Centrum Nauki Kopernik czy w Muzeum Ziemi - tam nauka wchodzi sama do głowy. Postaramy się z w tej sprawie skontaktować z Mikołajem.

 

Projekt „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2).

Okres realizacji projektu: 04.14-03.15

Obszar realizacji projektu: Gmina Strachówka (woj. mazowieckie)

Realizatorzy: Gmina Strachówka w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw