Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w czerwcu 2015r. zakończyło realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet I, V, VI, VII, VIII, IX.

 

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy 75 projektów z PO KL dla 15 068 osób za kwotę 37 071 372,21zł.

W ramach perspektywy finansowej 2004-2006 zrealizowaliśmy 11 projektów z ZPORR i SPO RZL dla 2 180 osób za kwotę 13 393 049,80zł.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z dorobkiem Stowarzyszenia w ramach PO KL 2007-2013 zapraszamy do zakładki Projekty - Zrealizowane - POKL 2007-2013

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych i krajowych

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ma wieloletnie doświadczenie związane z sporządzaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków publicznych. Od 2004r. realizuje samodzielnie lub w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków unijnych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracując z: Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorcami.

Stowarzyszenie oferuje Państwu modułową współpracę gdzie każdy z jej elementów możecie Państwo dowolnie konfigurować w zależności od indywidualnych potrzeb. Obsługujemy pełen cykl życia projektu. Zaczynamy od fazy poprzedzającej jego inicjację, przeprowadzając identyfikację i analizę potrzeb podczas, której w oparciu o Państwa plany inwestycyjne i/lub szkoleniowe określamy możliwości ich finansowania z funduszy unijnych. Pozytywna analiza skutkuje przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i jego złożeniem. Kiedy projekt uzyskuje dofinansowanie wspieramy Państwa w procesie negocjacji warunków z Instytucją Pośredniczącą oraz nadzorujemy proces podpisywania umowy. Po pozytywnym zakończeniu tej części procesu oferujemy obsługę projektu polegającą na zarządzaniu nim, rozliczaniu, prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji lub na współudziale Stowarzyszenia w kompleksowej realizacji projektu w formie partnerstwa.

Wartością, jaką cenimy sobie najwyżej jest jakość zarówno świadczonych usług jak i wszystkich innych aspektów działalności. Wybierając Stowarzyszenie otrzymujecie Państwo wsparcie profesjonalistów oraz świadomość, że ich pomoc jest niemal natychmiastowa.

Zespół Stowarzyszenia składa się z ekspertów posiadających doświadczenie w pracy z różnorodnymi projektami unijnymi. Prócz wiedzy czysto specjalistycznej z zarządzania, finansów czy kadr wykazują się kreatywnością, mobilnością i elastycznością w działaniu, co pomaga w współpracy z Beneficjentami pomocy oraz Uczestnikami i Uczestniczkami projektów rekrutującymi się spośród małych dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywnych i nieaktywnych zawodowo.