Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw od 01-01-2014r. do 30-09-2015r. realizowało na obszarze całej Polski projekt pt. „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: nowa misja – niska emisja” współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy wśród pracowników jednostek samorządów terytorialnych z zakresu:

  • znaczenia potencjału i konieczności rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce,
  • priorytetu gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli technologii niskoemisyjnych wykorzystywanych w pozyskiwaniu energii,
  • planowania i poprawy lokalnej efektywności energetycznej, gospodarowania surowcami i materiałami oraz gospodarowania odpadami - dobre praktyki,
  • przygotowywania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej - praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach,
  • skutecznego zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej,
  • praktycznych instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji m.in. z zakresu efektywnego zarządzanie energią (lokalne i krajowe instytucje finansujące, zasady aplikowania o środki, instruktaż wypełniania wniosków, kryteria oceny).