Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Za nami realizacja ponad 700h zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”. Były występy teatralne, tworzenie miasteczka Wesołkowo Morskie, hodowanie, podglądanie, a nawet odchudzanie – to głównie w ramach zajęć matematyczno – przyrodniczych.

Jest śpiewanie piosenek, eksperymentowanie, pieczenie pizzy, budowanie modeli Systemu Słonecznego, barometrów, deszczomierzy i wiatromierzy, wykonywanie haftu matematycznego, obwodów elektrycznych czy gier elektronicznych – czyli dobra zabawa dla uczniów i uczennic.

 

Co będzie? Nabycie umiejętności: poszukiwania rozwiązań problemów, logicznego argumentowania, prowadzenia analiz, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji, organizacji i samodzielności oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej, bogacenie słownictwa ojczystego i nie tylko, kształtowanie postaw społecznych - wyliczać można w nieskończoność.

 

I to jest właśnie efekt naszej pracy i esencja projektu.

 

Projekt „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2).

Okres realizacji projektu: 04.14-03.15

Obszar realizacji projektu: Gmina Strachówka (woj. mazowieckie)

Realizatorzy: Gmina Strachówka w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw