Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

27 kwietnia 2016r. w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników JST, które rozpoczyna cykl szkoleń na terenie północnej Polski. Szkolenia realizowane są w ramach projektu pt. „Bioróżnorodność szansą dla regionu”.

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszych bezpłatnych szkoleń – ilość miejsc ograniczona.

Szkolenia realizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.