Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

 

 

Szanowni Państwo, w połowie marca 2016r. opublikujemy listę miast i terminów, w których realizowane będą szkolenia dla przedstawicieli i pracowników JST w ramach programu aktywnej edukacji pn."Północna strategia ochrony różnorodności biologicznej". Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdą Państwo w zakładce „samorząd”  na stronie www.psorb.pl