portrait

Zobowiązania i windykacja

Nasza oferta w zakresie zobowiązań i windykacji:

  • Monitoring należności i zobowiązań
  • Świadczenie usług windykacji polubownej
  • Sporządzanie ponagleń do zapłaty
  • Sporządzanie not odsetkowych
  • Sporządzanie potwierdzeń sald
     

 Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz poniżej, bądź kliknij tutaj. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14