portrait

Rachunkowość i księgowość

Nasza oferta w zakresie ewidencji podatkowej dla ryczałtu ewidencjonowanego:

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • Bieżące prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego oraz deklaracji podatku VAT

 

Nasza oferta w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych
 • Wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • Udzielanie konsultacji rachunkowych
 • Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych

 

Nasza oferta w zakresie pełnych ksiąg rachunkowych:

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS
 • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych oraz reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz poniżej, bądź kliknij tutaj. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14