portrait

Fundusze unijne

Nasza oferta w zakresie funduszy unijnych:

  • Identyfikacja i analiza potrzeb podczas której, w oparciu o Państwa plany inwestycyjne i/lub szkoleniowe, określamy możliwości ich finansowania z funduszy unijnych
  • Przygotowanie wniosków o dotacje
  • Negocjowanie warunków umowy z IP/IZ
  • Realizacja projektów – zarządzanie projektami
  • Rozliczenia finansowe projektów
  • Monitoring i ewaluacja projektów
     

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych i krajowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw ma wieloletnie doświadczenie związane z sporządzaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków publicznych. Od 2004r. realizuje samodzielnie lub w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków unijnych, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, współpracując z: Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorcami. W ramach perspektywy finansowej 2004-2006 przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy 11 projektów z ZPORR i SPO RZL dla 2 180 osób za kwotę 13 393 049,80 zł. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowaliśmy 75 projektów z PO KL dla 15 068 osób za kwotę 37 071 372,21 zł.
 

 Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz poniżej, bądź kliknij tutaj. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14