Projekt w ramach działania 1.5 SPO RZL realizowany w okresie od 01.08.2005r do 31.10.2006r. we współpracy z Partnerem Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

Projekt skierowany był do trudnej młodzieży, wybranych wychowanków Partnera. Beneficjenci tego projektu uczestniczyli w warsztatach aktywizujących, grupach wsparcia, doradztwie oraz szkoleniach z obsługi powszechnie wykorzystywanych programów komputerowych oraz programów graficznych.