Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg.

 

Planowany termin  naboru wniosków od 31.03.2016 do 31.05.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria:

a) realizują projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),

b) z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.