Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowany termin naboru wniosków od 31.03.2016 do 08.07.2016

 

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

Kto może składać wnioski?

a)       organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,

b)       stowarzyszenia,

c)       fundacje,

d)       osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.