Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w okresie od 01-10-2015r. do 31-03-2017r. realizuje program edukacyjny pt. „Północna strategia ochrony różnorodności biologicznej” na terenie województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie zakłada organizację 96 paneli edukacyjnych dla samorządowców, nauczycieli, mieszkańców i uczniów, których głównym założeniem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę:

  • samorządowców na korzyści ekonomiczne wynikające z promocji regionalnych walorów przyrodniczych, w tym pozyskiwania środków finansowych z programów rolnośrodowiskowych.
  • nauczycieli na promocję systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska oraz znaczenia ekoinnowacji w rolnictwie dla wzrostu gospodarczego regionu.
  • mieszkańców na promocję inwestycji i inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej jako szansy dla rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  • uczniów na promocję dobrych praktyk w zakresie ekstensywnej i ekologicznej produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z modernizacji własnego gospodarstwa rolnego.