Rozpoczęcie działalności

Nasza oferta w zakresie rozpoczęcia działalności:

 • Rejestracja firmy lub dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
 • Rejestracja firmy w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków
 • Rejestracja lub dokonanie zmian w ZUS
 • Rejestracja lub dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym
 • Rejestracja lub dokonanie zmian w GUS
 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.:
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • oddziału
  • spółki akcyjnej
  • spółki komandytowej
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach
 • Opracowanie projektu umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
 • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego