Cennik

 

Oferujemy Państwu nasze abonamenty, cennik i wszystkie korzyści wynikające z wyboru naszej oferty. Dzięki zaoferowanej różnorodności usług możecie Państwo dobrać optymalny abonament dla swojej firmy, dostosowany do liczby dokumentów księgowych generowanych miesięcznie, wielkości zatrudnienia i zapotrzebowania na usługi dodatkowe.

kliknij w tabelę po szczegóły

Abonament / Nazwa usługi w abonamencie Abonament
na start
Abonament
Silver
Abonament
Gold
Abonament
Platinum
Obsługa księgowa maksymalna liczba dokumentów w abonamencie
(np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi)
do 10 do 40 do 100 do 170
Obsługa kadrowo-płacowa maksymalna liczba pracowników w abonamencie
do 3 osób do 5 osób do 8 osób do 10 osób
Obsługa administracyjna

Abonament / Nazwa usługi w abonamencie Abonament
na start
Abonament
Silver
Abonament
Gold
Abonament
Platinum
Obsługa księgowa
maksymalna liczba dokumentów w abonamencie (np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi)  do 10  do 40  do 100  do 170
ewidencja sprzedaży oraz zakupów w tym także dla celów VAT        
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT w tym sporządzanie deklaracji VAT        
rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w tym sporządzanie deklaracji        
prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności w tym uzgadnianie kont księgowych        
sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu        
rozliczenie delegacji krajowej        
przygotowywanie rozliczenia rocznego PIT-40, PIT-36, PIT-37 i inne        
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia        
doradztwo księgowe        
opracowanie projektu Zakładowego Planu Kont        
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat        
sporządzanie sprawozdań do GUS        
współpraca z US podczas kontroli        
współpraca z audytem        
przygotowywanie wniosków kredytowych        
korekty błędnych rozliczeń wynikających z winy zleceniodawcy        
Obsługa kadrowo-płacowa
maksymalna liczba pracowników w abonamencie do 3 osób do 5 osób do 8 osób do 10 osób
przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy        
sporzadzanie miesięcznych list płac pracowników        
sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11, PIT-4, PIT-8A ITF        
sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS        
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu        
prowadzenie akt osobowych pracownika        
obsługa umów cywilnoprawnych        
ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP,urlopów pracowniczych        
przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu        
pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie        
współpraca z ZUS podczas kontroli        
przygotowanie deklaracji PFRON, GUS        
prowadzenie kartotek wynagrodzeń        
Obsługa administracyjna
kompleksowa obsługa - prowadzenie korespondencji, skanowanie i przesyłanie e-mailem poczty do właściwego adresata        
wirtualny sekretariat        
udostępnienie linii telefonicznej/faksowej        
możliwość korzystania z biura, np. podczas kontroli skarbowej  1 x w m-cu 2 x w m-cu  3 x w m-cu 4 x w m-cu
możliwość wynajmu sali konferencyjnej z pełnym wyposażeniem multimedialnym na spotkania biznesowe (catering dodatkowo płatny) w zależności od dostępności      1 x w m-cu  2 x w m-cu
kserowanie dokumentów  do 10str. w m-cu  do 20str. w m-cu  do 30str. w m-cu  do 40str. w m-cu

Abonament / Nazwa usługi w abonamencie Abonament
na start
Abonament
Silver
Abonament
Gold
Abonament
Platinum
Obsługa księgowa maksymalna liczba dokumentów w abonamencie
(np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi)
do 10 do 40 do 100 do 170
Obsługa kadrowo-płacowa maksymalna liczba pracowników w abonamencie
do 3 osób do 5 osób do 8 osób do 10 osób
Obsługa administracyjna

 

 

Przedstawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

 

Koszty abonamentu / forma rozliczania  Abonament
na start
 Abonament
Silver
 Abonament
Gold
Abonament
Platinum
      Pierwszy miesiąc za 1 złoty*
Ryczałt  50,00 100,00
120,00
180,00
Księga przychodów i rozchodów 120,00 180,00
300,00
750,00
Księga rachunkowa 200,00 400,00
800,00
1400,00
Organizacje pozarządowe (niezależnie od wybranej formy rozliczenia) -20% -20%
-20%
-20%
Inne rabaty w zakładce „Promocja”

*Oferta ważna przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy w ramach promocji "Zacznij z nami"

 

Każdy abonament może zostać dowolnie uzupełniony o n/w pakiety usług.

Usługi poza abonamentem wyceniane są indywidualnie i można je negocjować.

 

Nazwa pakietu Zawartość pakietu Cena za pakiet
Pakiet dodatkowy dotyczący obsługi księgowej za usługi wymienione w abonamentach (na start, silver, gold, platinum) w części obsługa księgowa plus dodatkowe dokumenty 30,00PLN za każde 10 dokumentów powyżej abonamentu
Pakiet dodatkowy dotyczący obsługi kadrowo-płacowej za usługi wymienione w abonamentach (na start, silver, gold, platinum) w części obsługa kadrowo-płacowa plus dodatkowe osoby 20,00PLN za każdą osobę
powyżej abonamentu
Pakiet dotyczący zobowiązań i windykacji monitoring należności i zobowiązań
sporządzanie ponagleń do zapłaty
sporządzanie not odsetkowych
sporządzanie potwierdzeń sald
świadczenie usług windykacji polubownej
150,00PLN miesięcznie
Pakiet dotyczący rozpoczęcia działalności rejestracja firmy lub dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
rejestracja firmy w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków
rejestracja lub dokonanie zmian w ZUS
rejestracja lub dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym
rejestracja lub dokonanie zmian w GUS
zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku
opracowanie projektu umowy spółki
100,00PLN miesięcznie
Pakiet dotyczący obsługi nieruchomości bieżące administrowanie związane z eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości
obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków
prowadzenie gospodarki ekonomiczno-finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej
doradztwo mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym
pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości
raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością
zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości
0,46PLN za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowo-mieszkalnej
Pakiet dotyczący obsługi funduszy unijnych/krajowych identyfikacja i analiza potrzeb
przygotowanie wniosków o dotacje
realizacja projektów – zarządzanie projektami
rozliczenia finansowe projektów
monitoring i ewaluacja projektów
Cena ustalana indywidualnie

UWAGA: Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tylko częścią usług zawartych w pakietach to prosimy o kontakt celem indywidualnej ich wyceny.