W postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego (40 tabletów) jako nagród do konkursu on-line realizowanego na stronie www.pwgip.pl w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i  powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrana została oferta złożona przez firmę KOMPUTRONIK S.A. ul. Wołczyńska 37 z Poznania.