Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym obsługi organizacyjnej 100 szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” nr umowy POIS.02.04.00-00-0087/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin składania ofert upływa 30-04-2018r.

Poniżej dokumenty do pobrania.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 04/POIŚ/2018.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania 04/POIŚ/2018.docx

Załacznik nr 1 do zapytania nr 04/POIŚ/2018.pdf

Załącznik nr 2 do_zapytania_04/POIŚ/2018.docx

Załącznik nr 2_do_zapytania_04/POIŚ/2018.pdf