Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Zapraszamy na Konferencję prasową

podsumowującą projekt: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”

31.01.2014r., godz. 10.00

Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 128

bud.C, I piętro, sala 1A

Celem konferencji jest podsumowanie działań promujących równy dostęp do rynku pracy w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która realizowała projekt w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw.

Czytaj więcej: Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą projekt: „Kampania na rzecz równego dostępu do...

Malbork i Gliwice, to kolejne z cyklu spotkania informacyjno – doradcze. Duże zainteresowanie i masa pytań które zadawali obecni podczas spotkania pracodawcy, samorządowcy i specjaliści z Urzędów Pracy.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Czytaj więcej: Tacy sami – odwiedziliśmy Malbork i Gliwice