Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Ostrów Wielkopolski to dziewiąte z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Podczas spotkania poruszano m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy, urlopami rodzicielskimi.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim

Zambrów to ósme z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Zambrowie

Nowy Sącz to siódme z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Podczas spotkania poruszano m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy, urlopami rodzicielskimi.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Nowym Sączu

Zapraszamy na Konferencję prasową

podsumowującą projekt: „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”

31.01.2014r., godz. 10.00

Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 128

bud.C, I piętro, sala 1A

Celem konferencji jest podsumowanie działań promujących równy dostęp do rynku pracy w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która realizowała projekt w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw.

Czytaj więcej: Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą projekt: „Kampania na rzecz równego dostępu do...