Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Strachówka rozpoczyna realizację projektu przeznaczonego dla 150 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Strachówka.

W ramach projektu przewidzieliśmy różnorodne zajęcia pozalekcyjne stacjonarne i wyjazdowe w tym:

  1. dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,
  2. ze świadomości i ekspresji kulturalnej,
  3. z kompetencji społeczno – obywatelskich,
  4. języka angielskiego,
  5. matematyczno – przyrodnicze,
  6. naukowo – techniczne,
  7. informatyczne (w tym przygotowanie do egzaminu ECDL),
  8. w Białowieży, Centrum Nauki Kopernik, telewizji,  Sejmie, inne.

Czytaj więcej: Zaczynamy realizację nowego projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” w ramach podziałania...

Ostrów Wielkopolski to dziewiąte z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Podczas spotkania poruszano m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy, urlopami rodzicielskimi.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim

Zambrów to ósme z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Zambrowie

Nowy Sącz to siódme z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Podczas spotkania poruszano m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy, urlopami rodzicielskimi.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Nowym Sączu