Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Zakończyliśmy realizację projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, ale nie kończymy działań związanych z promocją modelu partnerskiego, jako rozwiązania umożliwiającego łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych wśród kobiet i mężczyzn.

Już niebawem otwieramy w Warszawie dotowany żłobek – to szansa dla matek, które będą chciały wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Szczegóły projektu już niebawem na naszej stronie.

Przypominamy również że pod adresem dostępny jest serial dokumentalny „Tacy Sami”, opowiadający o aktywizacji zawodowej kobiet.

Projekt „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorzy: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw

Miło nam poinformować, iż Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację cyklu ogólnopolskich szkoleń pn. „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: nowa misja – niska emisja” dla pracowników samorządów jednostek terytorialnych, w tym: władz, urzędników i ekspertów działających lokalnie. Projekt realizowany będzie od stycznia 2014 roku do września 2015 i zakłada realizację takich zadań jak:

  • organizacja 5 szkoleń centralnych w pięciu stolicach województw m.in. (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice) w celu wyłonienia ekspertów prowadzących szkolenia regionalne;
  • organizacja 100 szkoleń regionalnych, prowadzonych na terenach wszystkich województw;
  • wydanie broszury szkoleniowej w nakładzie 3000 tys. sztuk dla uczestników szkoleń centralnych i regionalnych oraz do wysyłki do wybranych gmin, których przedstawiciele nie uczestniczyli w szkoleniach;
  • promocja szkoleń za pośrednictwem Internetu (budowa portalu informacyjnego projektu, banery na portalach jednostek samorządowych) wraz z drukiem narzędzi promocyjnych (standy, zaproszenia, plakaty, zaświadczenia, ogłoszenia w lokalnej prasie);
     

Czytaj więcej: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINACH: NOWA MISJA-NISKA EMISJA

 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw poszukuje lokalu, na terenie Warszawy, z przeznaczeniem na żłobek dla 24 dzieci w wieku 1-3lata, który będzie uruchomiony w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Czytaj więcej: Poszukiwany lokal z przeznaczeniem na żłobek