Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Wakacje niestety już za nami. Za to wypoczęci i pełni zapału zaczynamy nowy rok w 5 przedszkolach na terenie Gminy Wieliszew. W ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” dzieci uczęszczają na bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których mają szansę rozwijać swoje zdolności z zakresu matematyki i języka angielskiego.

Czytaj więcej: Kolejny rok przedszkolny rozpoczęty

W dniach 20-22.08.2014r., 4 grupy z zajęć matematyczno-przyrodniczych pojechały
do Białowieży.

Zwiedzono Rezerwat Żubrów gdzie można było zobaczyć m.in. żubronie, żbiki, tarpany, rysie, łosie i jelenie. Odbył się mini wykład „Ginące gatunki – przyczyny i formy ochrony”, który dotyczył m.in.:

  • danych statystycznych,
  • przyczyn wymierania tysięcy gatunków (utrata siedlisk, wprowadzenia przez człowieka gatunków pochodzących z innych rejonów geograficznych, zabijanie osobników),
  • systemu ochrony bioróżnorodności w Polsce (ochrony obszarowej, ochrony gatunkowej)
  • działań ochronny w Polsce – „Polska Czerwona Księga Zwierząt i Roślin” (omówienie zawartości).

Czytaj więcej: Czym różni się żubr od żubronia?

Ostróda to ostatnie z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Ostródzie

Zakończyliśmy realizację projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy”, ale nie kończymy działań związanych z promocją modelu partnerskiego, jako rozwiązania umożliwiającego łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych wśród kobiet i mężczyzn.

Już niebawem otwieramy w Warszawie dotowany żłobek – to szansa dla matek, które będą chciały wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Szczegóły projektu już niebawem na naszej stronie.

Przypominamy również że pod adresem dostępny jest serial dokumentalny „Tacy Sami”, opowiadający o aktywizacji zawodowej kobiet.

Projekt „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorzy: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw