Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Wakacje niestety już za nami. Za to wypoczęci i pełni zapału zaczynamy nowy rok w 5 przedszkolach na terenie Gminy Wieliszew. W ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” dzieci uczęszczają na bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których mają szansę rozwijać swoje zdolności z zakresu matematyki i języka angielskiego.

Czytaj więcej: Kolejny rok przedszkolny rozpoczęty

W dniach 20-22.08.2014r., 4 grupy z zajęć matematyczno-przyrodniczych pojechały
do Białowieży.

Zwiedzono Rezerwat Żubrów gdzie można było zobaczyć m.in. żubronie, żbiki, tarpany, rysie, łosie i jelenie. Odbył się mini wykład „Ginące gatunki – przyczyny i formy ochrony”, który dotyczył m.in.:

  • danych statystycznych,
  • przyczyn wymierania tysięcy gatunków (utrata siedlisk, wprowadzenia przez człowieka gatunków pochodzących z innych rejonów geograficznych, zabijanie osobników),
  • systemu ochrony bioróżnorodności w Polsce (ochrony obszarowej, ochrony gatunkowej)
  • działań ochronny w Polsce – „Polska Czerwona Księga Zwierząt i Roślin” (omówienie zawartości).

Czytaj więcej: Czym różni się żubr od żubronia?

Ostróda to ostatnie z cyklu 10 spotkań informacyjno – doradczych.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Czytaj więcej: Tacy sami – byliśmy w Ostródzie