Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Północnej Strategi Rozwoju Różnorodności Biologicznej pn. Bioróżnorodność szansą dla regionu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Każdy z uczestników otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Jeśli Państwa gmina* byłaby zainteresowana udziałem w szkoleniu i udałoby się zebrać minimum 15-20 osób z Państwa jednostki, to możemy zorganizować takie szkolenie specjalnie w Państwa Urzędzie, zapewniając przy tym catering dla uczestników.